"Ying": Redan dagen efter att lagen antogs började polisen attackera kyrkor

Ying* lever i ett av världens stängda länder och är aktiv inom vår samarbetspartner i landet. Just nu blir situationen allt allvarligare för troende. Det är svårt att veta exakt vad som sker, men det är tydligt att kontrollerna stramas åt, all religiös aktivitet är brottslig och konsekvenserna av att bryta mot lagarna blir allt hårdare. Ying skriver här om hur situationen påverkar kyrkan i landet – men också om hoppet om att det obeskrivligt svåra ska få leda till något gott.

Redan för två år sedan kände vi att det var något på gång, men vi hade nog aldrig kunnat föreställa oss att det skulle ske så snabbt och bli så illa. Allt oftare hör vi om kyrkor som attackeras och förstörs. Allt oftare ser vi hur kristna och andra troende tillfångatas av polisen och anklagas för att ha ”stört ordningen” eller, än värre, för att ha ”förrått nationen”.

Skärpta lagar och kontroller

Nyligen kom en lag som innebär att allt som över huvud taget kan kopplas till religiösa aktiviteter är brottsligt. Det lades först fram som ett lagförslag, men så snart det började komma in respons på förslaget antogs det plötsligt som lag. Redan nästa dag började polisen attackera kyrkor.

Just nu är en annan lagstiftning på gång. Kontrollen över media ska skärpas ytterligare. All religiös aktivitet på internet kommer att förbjudas, och allt du gör – alla webbsidor du besöker, allt du tittar på och allt du skickar till andra på olika sätt – kommer att användas som bevis mot dig.

Vet inte vad nästa steg blir

Min generation minns fortfarande svåra perioder i vårt lands historia. Än så länge är läget inte lika allvarligt, men det finns mycket som påminner oss om den tiden. Och vi vet aldrig vad nästa steg kommer att bli. Till exempel har vi börjat märka saker i husförsamlingarna. Om man på något sätt talar emot regeringen i predikan, så söker polisen upp en efteråt och kan citera varenda mening man sagt. Vi är ju inte så många i en husförsamling, ca 50 personer, och man känner ju alla. Ändå kan man aldrig veta vem som har kontaktat polisen.

Måste komma något gott

I tider som dessa är det nära till hands att sluta predika och tysta sig själv. Men jag tror verkligen att mitt i det som hänt och händer så är Gud med. Det måste komma något gott ur det här. För samtidigt som situationen blir allt mer oroande ser vi hur kyrkor som förut valde att gömma sig, idag väljer att inte gömma sig alls. Istället väljer de att synas och fortsätta att göra gott för Guds rike.

*Ying heter egentligen någonting annat.

Var med och be

Var med och be för den allt allvarligare situationen för Ying och kyrkan i landet. Läs mer om EFKs arbete för den förföljda kyrkan och hur du kan hjälpa.

Artikeln är hämtad från tidningen Direkt som du kan prenumerera på gratis!