Församlingsposten

Församlingsposten är relevant information från EFKs gemensamma arbete till den lokala församlingen. Fem gånger per år skickas informationen ut per post till varje lokal församling. Här finner du pdf-filer för de filer som skickas ut via post. Ladda ner och förmedla inom församlingen på bästa sätt, exempelvis via församlingens egna webbplats eller på anslagstavlan i foajén.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Maj 2018
Februari 2018
September 2018
November 2018
Februari 2019